Mi 24V "7356 " Czech Air Force

Mi24V 7356-1
Mi24V 7356-1

Caslav AB am 28.05.2011

Mi24V 7356-2
Mi24V 7356-2
Mi24V 7356-3
Mi24V 7356-3

Büchertips