Mi 24V " 0833 " Slovak Air Force

Mi24V 0833-1
Mi24V 0833-1

Sliac AB am 27.08.2011

Mi24V 0833-2
Mi24V 0833-2
Mi24V 0833-3
Mi24V 0833-3

Büchertips