Mi 24V " 731 " Polish Air Force

Mi24V 731-1
Mi24V 731-1

Minsk Mazowiecki am 11.05.2014

Mi24V 731-2
Mi24V 731-2
Mi24V 731-3
Mi24V 731-3

Büchertips