Mi 24V "0787 " Slovak Air Force

Museum Piestany am 26.08.2016

Mi24V 0787-1
Mi24V 0787-1
Mi24V 0787-2
Mi24V 0787-2

Büchertips