Mi 24V " 732 " Polish Air Force

Mi24V 732-1
Mi24V 732-1

Minsk Mazowiecki am 11.05.2014

Mi24V 732-2
Mi24V 732-2
Mi24V 732-3
Mi24V 732-3

Büchertips