Tu-154M " RA-85843 " Rossiya

TU154 RA-85843-1
TU154 RA-85843-1

Aufgenommen aus dem Transitraum von Moskau Vnukovo am 13.08.2012

Büchertips