Superjet 100-95LR " RA-89029 " Gazpromavia

Flughafen Moskau Vnukovo am 06.05.2016

Superjet 100-95LR " RA-89029 " Gazpromavia -1
Superjet 100-95LR " RA-89029 " Gazpromavia -1
Superjet 100-95LR " RA-89029 " Gazpromavia -2
Superjet 100-95LR " RA-89029 " Gazpromavia -2

sowie am 26.08.2015

Superjet 100-95LR " RA-89029 " Gazpromavia -3
Superjet 100-95LR " RA-89029 " Gazpromavia -3

Büchertips