Mi 171 " B-1770 " Slovak Government Flying Service

Mi171 B-1770-1
Mi171 B-1770-1

Sliac AB am 02.09.2012

Mi171 B-1770-2
Mi171 B-1770-2
Mi171 B-1770-3
Mi171 B-1770-3

Büchertips