L 39V " 170 " NVA

L39V 170-1
L39V 170-1

Luftwaffenmuseum Gatow am 11.03.2014

L39V 170-2
L39V 170-2

Büchertips