CASA C101 Aviojet " 54-21 " Spanish Air Force

Torejon AB am 11.10.2014

C101 54-21-1
C101 54-21-1

Büchertips